główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 76/2020

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 74/2020

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Opatów, u których występuje problem alkoholowy”.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 73/2020

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 71/2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 676/4, położonej w Opatowie

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 70/2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/61, położonej w Opatowie