główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 lutego 2020 roku ( tj. piątek ) o godz. 12.00 w sali ...

artykuł nr 2

Informacja

Załączniki:
Informacja 391 KB
artykuł nr 3

Informacja

obrazek
artykuł nr 4

Informacja

obrazek
artykuł nr 5

Informacja

obrazek