główna zawartość
artykuł nr 1

W dniu 09 czerwca 2020 roku

W dniu 09 czerwca 2020 roku ( tj. wtorek ) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1) Omówienie zaległości podatkowych za II kwartał 2019 roku.

2) Sprawy różne.

artykuł nr 2

W dniu 03 czerwca 2020 roku

W dniu 03 czerwca 2020 roku ( tj. środa ) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1) Rozpatrzenie trzech wniosków oraz skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

skierowanych do Rady Miejskiej w Opatowie. Opracowanie projektów uchwał.

2) Sprawy różne.

artykuł nr 3

W dniu 14 maja 2020 roku

W dniu 14 maja 2020 roku ( tj. czwartek ) po zakończeniu obrad sesji Rady Miejskiej
w Opatowie,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1) Wyrażenie stanowiska Komisji w sprawie złożonej petycji.

2) Sprawy różne.

artykuł nr 4

W dniu 8 maja 2020 roku

W dniu 08 maja 2020 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1) Omówienie projektów uchwał dotyczących:

   a) przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/61 położonej
w Opatowie,

b) przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 676/4 położonej

 w Opatowie,

  c) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie, w trybie

 bezprzetargowym,

   d) przeznaczenia do realizacji wyodrębnionej części budżetu Gminy Opatów na 2021 rok w drodze

 bezpośredniego głosowania mieszkańców Gminy Opatów,

 e) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok ( trzy projekty),

 f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata

 2020 – 2035, 

2) Sprawy różne.

artykuł nr 5

W dniu 5 maja 2020 roku

W dniu 5 maja 2020 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1) Omówienie wniosku, skargi i petycji skierowanych do Rady Miejskiej w Opatowie.

2) Sprawy różne.

Dostępne kategorie:
2020 rok
2019 rok
2018 rok
2017 rok