główna zawartość
artykuł nr 51

Projekt - Uchwała Nr //2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie

Załączniki:
Projekt - Uchwały 138 KB
artykuł nr 52

Projekt - Uchwała Nr / / 2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

Załączniki:
Projekt - Uchwały 214 KB
artykuł nr 53

Projekt - Uchwała Nr ././2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2020 rok

Załączniki:
Projekt - Uchwały 161 KB
artykuł nr 54

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Załączniki:
PROJEKT - Uchwały 286 KB