główna zawartość
artykuł nr 16

Projekt III - Uchwała Nr . Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Załączniki:
Projekt uchwały 546 KB
artykuł nr 17

Projekt II - Uchwała Nr . Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Załączniki:
Projekt uchwały 546 KB
artykuł nr 18

Projekt I - Uchwała Nr . Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Załączniki:
Projekt uchwały 174 KB
artykuł nr 19

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035

Załączniki:
Projekt uchwały MB
artykuł nr 20

Projekt - Uchwała Nr ..2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Załączniki:
Projekt uchwały 134 KB