główna zawartość
artykuł nr 21

Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 676/4 położonej w Opatowie.

Załączniki:
Projekt uchwały MB
artykuł nr 22

PROJEKT - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/61 położonej w Opatowie

Załączniki:
Projekt uchwały MB
artykuł nr 23

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035

Załączniki:
Projekt uchwały MB
artykuł nr 24

PROJEKT I - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Załączniki:
Projekt uchwały 331 KB
artykuł nr 25

Projekt Uchwała Nr / Rady Miejskiej w Opatowie z dnia w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Załączniki:
Projekt uchwały 146 KB