główna zawartość
artykuł nr 26

PROJEKT - Uchwała Nr . Rady Miejskiej w Opatowie z dnia w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania drogami dojazdowymi w związku z planowaną inwestycją obejmującą budowę jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 i DK74 ( łącznik północny)

Załączniki:
Projekt uchwały 108 KB
artykuł nr 27

Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia . marca 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały 124 KB
artykuł nr 28

PROJEKT - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 250 i 252, położonej w Opatowie.

Załączniki:
załacznik 575 KB
Projekt uchwały 112 KB
artykuł nr 29

Projekt - Uchwała Nr /2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia . marca 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie, w trybie bezprzetargowym.

Załączniki:
Projekt uchwały 117 KB
artykuł nr 30

PROJEKT - Uchwała Nr / /2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia .2020 roku. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2020 roku.

Załączniki:
Projekt uchwały 157 KB