główna zawartość
artykuł nr 31

PROJEKT - Uchwała Nr / /2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia .2020 roku. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2020 roku.

Załączniki:
Projekt uchwały 157 KB
artykuł nr 32

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035

Załączniki:
Projekt uchwały MB
artykuł nr 33

PROJEKT III - Uchwała Nr ............. Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Załączniki:
Projekt uchwały 414 KB
artykuł nr 34

PROJEKT II - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Załączniki:
Projekt uchwały 294 KB
artykuł nr 35

PROJEKT - Uchwała Nr .. Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Załączniki:
Projekt uchwały 293 KB