główna zawartość
artykuł nr 36

Projekt Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenia kryteriów sprzedaży tych lokali

Załączniki:
Projekt uchwały 926 KB
artykuł nr 37

Projekt - Uchwała Nr /2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Opatowie przy ul Starowałowej 35

Załączniki:
Projekt uchwały 146 KB
artykuł nr 38

Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 185/6, 185/7, 185/8, 186/6, 186/7, 186/8, położonej w Opatowie

Załączniki:
Projekt uchwały MB
artykuł nr 39

Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia . lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/19, położonej w Opatowie

Załączniki:
Projekt uchwały MB
artykuł nr 40

Projekt - UCHWAŁA NR //2020, RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów

Załączniki:
Projekt uchwały 330 KB