główna zawartość
artykuł nr 41

Projekt - Uchwała Nr //2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Załączniki:
Projekt uchwały 138 KB
artykuł nr 42

Projekt - Uchwała Nr //2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Załączniki:
Projekt uchwały 135 KB
artykuł nr 43

Projekt - UCHWAŁA NR / /2020 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów

Załączniki:
Projekt - UCHWAŁY 470 KB
artykuł nr 44

Projekt - Uchwała Nr /2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 221/1, 221/2, 220/1, 220/2, 219/1, 219/2, 1708/1, 1708/2, 1709, 1710, 1711, 1712, 223/1, 223/2, położonej w Opatowie

Załączniki:
Projekt - Uchwały 752 KB
artykuł nr 45

Projekt - Uchwała Nr //2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie

Załączniki:
Projekt - Uchwały 710 KB