główna zawartość
artykuł nr 46

PROJEKT - U C H W A Ł A Nr // 2020 Rady Miejskiej w O p a t o w i e z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu

Załączniki:
PROJEKT - U C H W A Ł Y 133 KB
artykuł nr 47

Projekt - UCHWAŁA NR / /2020 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia stycznia 2020 roku w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów

Załączniki:
Projekt - UCHWAŁY 141 KB
artykuł nr 48

Projekt - Uchwała Nr //2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie

Załączniki:
Projekt - Uchwały 625 KB
artykuł nr 49

Projekt - Uchwała Nr //2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie

Załączniki:
Projekt - Uchwały 143 KB
artykuł nr 50

Projekt - Uchwała Nr //2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie

Załączniki:
Projekt - Uchwały 365 KB