główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII/193/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXII/192/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXII/191/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXII/189/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok