główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/218/2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIV/217/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2019 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIV/216/2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów wotum zaufania

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIV/215/2020

w sprawie wyrażenia zgody na darowanie nieruchomości na rzecz Powiatu Opatowskiego

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIV/214/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035