główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXV/225/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXV/224/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowanie nieruchomości na rzecz Powiatu Opatowskiego

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXV/223/2020

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 497, położonej w Kobylanach

artykuł nr 4

Wyniki głosowania nad projektem uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 78/1, położonej w Tudorowie

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXV/222/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035