główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIX/262/2021

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIX/261/2021

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIX/260/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenia kryteriów sprzedaży tych lokali

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIX/259/2021

w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIX/258/2021

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie