główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVIII/251/2020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok