główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE

Opatów  09.12.2005

ID - VI- 340 /10/ 05


ZAWIADOMIENIE

                 Burmistrz  Miasta i Gminy Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34       27-500 Opatów informuje,  że w  przetargu   nieograniczonym  na "Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów w Sezonie zimowym 2005/2006" - zostały wybrane oferty:
Zadanie nr 1- Firma Załadunkowo - Rozładunkowo - Wywozowa Waldemar Kwiatosz  Włostów 245 H/10 27 - 545 Włostów za cene brutto 144,45zł.
Zadanie nr 2 - Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSMUNT Zygmunt Partyka  Strzyżowice 19, 27 - 500 Opatów.za cene brutto 139.10 zł.
Zadanie nr 3 - FHU "OPAL"  Mieczyław Staniek  ul. Lipowska 10,  27 - 500 Opatów za cene brutto 99,51zł.
Zadanie nr 4 -Zakład Budownictwa Ogólnego -Usługi Rolnicze Marian Lipka Baćkowice 92, 27 - 552 Baćkowice za cenę brutto 99,51 zł .


                                                                                                 Burmistrz
                                                                                         mgr Krystyna Kielisz