główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  ID-III-340/10/05
  Opatów, 2005-12-09

  Zakład Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych  "ELEKTROBUD"  sp.j Jan Pasternak i Halina Pasternak
  ulica Różana 3A
  27-415  Kunów


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia  Budowa odcinka sieci linii elektrycznej napowietrznej n/n oświetlenia drogowego w ul. Legionów w Opatowie oraz zabudowa oświetlenia ulicznego - szt.8 na istniejących słupach linii elektrycznej n/n w miejscowości Rosochy gm. Opatów wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:


  Z.J i S.E. "ELEKTROBUD"  sp.j. Jan Pasternak i Halina Pasternak  Kunów, 

Cena ofertowa:  37.880,13 zł
 
 

  Burmistrz 

_mgr Krystyna Kielisz
(imię i nazwisko)
podpis przedstawiciela zamawiającego