główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu

 

ID - VI - 340 / 8 / 06

Opatów, 2006-11-06

 

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27 - 500  Opatów

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Opatów informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne: Usługi komunalne związane z utrzymaniem dróg - ulic gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 na terenie miasta Opatowa zostało unieważnione na podstawie: art.93 Ust.1pkt.7.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

Otrzymują:

REMONDIS

Ostrowiec Sp. z o.o.

ul. Gulińskiego 13a

27 – 400 Ostrowiec Św.