główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Ogłoszenie o zawarciu Umowy

ID-III-340/05/2007
  Opatów, 2007-07-04

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 2.650.000 zl na potrzeby Gminy Opatów.

Nr sprawy: ID-III-340/05/2007.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp  Gmina Opatów informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 Gmina Opatów
  Plac Obrońców Pokoju 34
  27-500  Opatów
  www.bip.opatow.um.gov.pl
  zamowienie@opatow.um.gov.pl
 Godziny urzędowania 7:00 - 15:00

2) Osoba upoważniona do kontaktów:
 Danuta Dziekońska
telefon 0-15 8681-323
 
 3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20.

Uzasadnienie wyboru:  oferta spełniła wszystkie warunki i otrzymała maksymalną liczbę punktów

 

Burmistrz

Mgr Krystyna Kielisz