główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
ID.III.271.04.2011
 Opatów, 2011-11-03
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID.III.271.04.2011. Nazwa zadania: " Remont drogi gminnej Czerników Karski - Okalina Wieś o długości 800 mb "
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 4 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną liczbę punktów.
 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
Lp.:   1.
Nazwa wykonawcy:   Różne Roboty Drogowe, Ziemne i Transport Drogowy Czesław 
Kopacz
Adres wykonawcy:   26-004 Bieliny Huta Stara 56
 Liczba pkt. w kryterium cena: 88,39
Lp.:   2.
Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 4
 Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Lp.:   3.
Nazwa wykonawcy:   Zakład Budowlany "KOPEX" Józef Ścibisz
Adres wykonawcy: 27-400 Ostrowiec św Os. Patronackie 14/16
 Liczba pkt. w kryterium cena: 93,60
 
Kierownik Zamawiającego
Andrzej Chaniecki