główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertry

                        Opatów, dnia 10.02.2015r

ID-III.271.1.2015

                                                                   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.1.2015

Nazwa zadania: „  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Opatów , ulica Armii Krajowej  o łącznej dł. 0,369 km  oraz ulicy Starowałowej o łącznej dł. 0,272 km„

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych

zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji

zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

A-ZET KONKRET Grzegorz Sałagaj  39-300 Mielec Wola Mielecka 208

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 17.02.2015r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1) Nazwa – A-ZET KONKRET Grzegorz Sałagaj

adres – 39-300 Mielec Wola Mielecka 208

liczba pkt w kryterium cena – 95,00

liczba pkt w kryterium gwarancja – 5,00

liczba pkt łącznie – 100,00

2) Nazwa –  Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław

Wójcik

adres – 27-400 Ostrowiec św. Sudół 45c

liczba pkt w kryterium cena – 91,94

liczba pkt w kryterium gwarancja – 5,00

liczba pkt łącznie – 96,94

3) Nazwa - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM ” Tomasz Wojtas

adres – 27-670  Łoniów, Piaseczno 44

liczba pkt w kryterium cena – 91,71

liczba pkt w kryterium gwarancja – 5,00

liczba pkt łącznie – 96,71

  4) Nazwa – Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

adres – 26-052 Nowiny Wola Murowana ul. Zakładowa 17

liczba pkt w kryterium cena – 80,89

liczba pkt w kryterium gwarancja – 3,0

liczba pkt łącznie  – 83,89 

 5) Nazwa –  SKANSKA S.A.

adres –  01-518 Warszawa ul. Gen.J. Zajączka 9

liczba pkt w kryterium cena – 78,79

liczba pkt w kryterium gwarancja – 5,00

liczba pkt łącznie – 83,79

  6) Nazwa –   „DROMAR” R.L.Bożek

adres –   ul. Gulińskiego9a, 27-400 Ostrowiec św.

liczba pkt w kryterium cena – 80,52

liczba pkt w kryterium gwarancja – 3,0

liczba pkt łącznie –  83,52

  7) Nazwa – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

  adres – 27-225 Pawłów Chybice 77

  liczba pkt w kryterium cena – 77,94

  liczba pkt w kryterium gwarancja – 5,0

  liczba pkt łącznie - 82,94

  8) Nazwa – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.

adres – 37-110 Żołynia ul. Białobrzeska 159

liczba pkt w kryterium cena – 77,62

liczba pkt w kryterium gwarancja – 4,00

liczba pkt łącznie – 81,62  

  9) Nazwa –  „DROGMAR” S.C M. Godzina & P. Podeszwa

adres –  27-400 Ostrowiec św. ul. Samsonowicza 6

liczba pkt w kryterium cena – 76,00

liczba pkt w kryterium gwarancja – 5,00

liczba pkt łącznie – 81,00

  10) Nazwa –  TRAKT S.A

adres –  Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów

   liczba pkt w kryterium cena  - 72,17

liczba pkt w kryterium gwarancja – 5,0

liczba pkt łącznie –  77,17

  11) Nazwa –  BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.

adres – ul. Św.Rocha 31, 27-215 Wąchock

liczba pkt w kryterium cena – 73,72

liczba pkt w kryterium gwarancja – 3,0

liczba pkt łącznie – 76,72 

  12) Nazwa – „DROGOMEX” Sp. z o.o.

  adres – 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 4

  liczba pkt w kryterium cena – 66,02

  liczba pkt w kryterium gwarancja – 5,0

  liczba pkt łącznie – 71,02

  13) Nazwa – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

adres – 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

liczba pkt w kryterium cena – 66,90

liczba pkt w kryterium gwarancja – 3,0

liczba pkt łącznie – 69,90

  14) Nazwa – WOD-BUD sp. z o.o.

adres – 23-200 Kraśnik ul. Piłsudskiego 12/1

liczba pkt w kryterium cena – 64,39

liczba pkt w kryterium gwarancja – 5,0

liczba pkt łącznie – 69,39

  15) Nazwa – DROGMAS Zakład Robót Drogowych Małgorzata Sławińska

adres -  26-110 Skarżysko Kamienna ul. Szydłowiecka 14

liczba pkt w kryterium cena – 65,32

liczba pkt w kryterium gwarancja – 3,0

liczba pkt łącznie –  68,32

  16) Nazwa – Usługi Remontowo-Budowlane Jakub Śliwiński

adres -   27-650 Samborzec,  Andruszkowice 8

liczba pkt w kryterium cena – 63,10

liczba pkt w kryterium gwarancja – 3,0

liczba pkt łącznie –  66,10

   17) Nazwa – LITTRANS Łukasz Litwiński

adres –  37-400 Nisko ul. Nowa 30B

liczba pkt w kryterium cena – 56,55

liczba pkt w kryterium gwarancja – 4,0

liczba pkt łącznie  – 60,55

  18) Nazwa – Firma Transportowo -Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

adres- 28-200 Staszów ul. Rakowska 33

liczba pkt w kryterium cena – 56,86

liczba pkt w kryterium gwarancja – 3,0

liczba pkt łącznie – 59,86

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)

 

 

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki

 

Oprac. E. Zaczkiewicz