główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

  Opatów dnia  03.10.2019r

 

IMK-III.271.7.2019 

 

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.7.2019.

  Nazwa zadania: „  Remont  dróg gminnych w Opatowie”

 

  Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r poz.1986 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą”,  Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 03.10.2019r o godz. 9:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  811.000 zł brutto w tym część I – 365.367,00 zł brutto, część II – 445.633,00 zł brutto.

Złożono następujące oferty:

 

Część I. Remont drogi gminnej nr 358070T – ul. Władysława Jagiełły

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 Cena netto

Cena brutto

 Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

 PBI Infrastruktura S.A.

 23-200 Kraśnik

Ul. Kolejowa 10E

 

257.882,71

 

317.195,73

 

gwarancja

 5 lata

 

28.08.2020r

 

30 dni

2

„DROGOWIEC” S.C.

A .Jabłoński i M. Jabłoński

27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicza 15

 

197.588,00

 

243.033,24

 

gwarancja

 5 lata

 

28.08.2019r

 

30 dni

 

Część II. Remont drogi gminnej nr 358092T – ul. Wąska w Opatowie

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena

 brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

PBI

Infrastruktura S.A.

23-200 Kraśnik

Ul. Kolejowa 10E

290.937,41

357.853,01

gwarancja

 5 lata

28.08.2020r

30 dni

2.

„DROGOWIEC” S.C.

A .Jabłoński i M. Jabłoński

27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicza 15

 

250.399,25

 

307.991,08

gwarancja

 5 lata

28.08.2020r

30 dni

 

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

 

Oprac. Ewa Zaczkiewicz