główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

  Opatów dnia  07.10.2019r

 

IMK-III.271.8.2019

 

 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.8.2019.

  Nazwa zadania: „  Przebudowa dróg gminnych – gmina  Opatów „.  

 

  Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r poz.1986 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą”,  Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 07.10.2019r o godz. 9:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.153.110,00 zł brutto , część I – Przebudowa drogi gminnej nr 358018T Podole – Rosochy II – 394.000,00 zł brutto, część II Przebudowa drogi gminnej nr 358027T Kornacice-Podole I – 759.110,00 zł brutto.

Złożono następujące oferty:

 

Część I – Przebudowa drogi gminnej nr 358018T Podole – Rosochy II

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 Cena netto

Cena brutto

 Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

  PBI Infrastruktura S.A

 23-200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E

 

242.999,26

 

298.889,09

 

gwarancja  5 lat

 

26.06.2020r

 

30 dni

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski

28-236 Rytwiany

Kłoda

ul. Długa 60

 

142.677,20

 

175.492,90

gwarancja  5 lat

26.06.2020r

 

 

 

30 dni

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

28-200 Staszów ul. Rakowska 40

 

206.186,41

 

253.609,28

 

gwarancja 5 lat

 

26.06.2020r

 

30 dni

4

„DROGOWIEC” S.C.

A .Jabłoński i M. Jabłoński

27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicza 15

 

196.647,94

 

241.876,97

 

gwarancja

 5 lata

 

26.06.2020r

 

30 dni

 

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów Piaseczno 44

 

184.108,05

 

226.452,90

 

gwarancja

 5 lata

 

26.06.2020r

 

30 dni

 

 

Część II -  Przebudowa drogi gminnej nr 358027T Kornacice-Podole I

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Adres

Wykonawcy

Cena

netto

Cena

 brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

 

1.

PBI

 Infrastruktura S.A

23-200 Kraśnik

ul. Kolejowa 10E

 

485.300,62

 

596.919,76

 

gwarancja

5 lat

 

26.06.2020

 

30 dni

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski

28-236 Rytwiany

Kłoda

ul. Długa 60

 

322.610,90

 

396.811,41

 

gwarancja

5 lat

 

26.06.2020

 

30 dni

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

28-200 Staszów ul. Rakowska 40

 

397.237,94

 

488.602,67

gwarancja

5 lat

26.06.2020

30 dni

4.

„DROGOWIEC” S.C.

A .Jabłoński i M. Jabłoński

27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicza 15

 

385.119,51

 

473.697,00

gwarancja

5 lat

26.06.2020

30 dni

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów Piaseczno 44

 

375.415,16

 

461.760,65

gwarancja

5 lat

26.06.2020

30 dni

 

  Burmistrz

  Grzegorz Gajewski

Oprac. E.Zaczkiewicz