główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

 Opatów dnia  10.10.2019r

IMK-III.271.9.201

 

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Numer sprawy: IMK-III.271.9.2019 Nazwa zadania:” Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2019/2020 „

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia w wysokości 280.000,00 zł brutto .

Gmina Opatów informuje, że w dniu 10.10.2019r  o godzinie 09:00 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

 

Część I

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

 

27-500 Opatów

Wąworków 25A

 

44.550,00  

 

48.114,00  

skrócony czas reakcji  do:

30 min

 

Część II

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Usługi Transportowe-Remonty Dróg  Jan Łaskawiec

27-500 Opatów

ul. Ćmielowska 1A/1

 

44.550,00

 

 48.114,00

skrócony czas reakcji  do:

30 min

 

Część III

 

 Lp

 Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Usługi Transportowe-Remonty Dróg  Jan Łaskawiec

27-500 Opatów

ul. Ćmielowska 1A/1

 

44.550,00

 

 48.114,00

skrócony czas reakcji  do:

30 min

 

Część IV

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Usługi Transportowe-Remonty Dróg  Jan Łaskawiec

27-500 Opatów

ul. Ćmielowska 1A/1

 

39.000,00

 

42.120,00

skrócony czas reakcji do:

30 min

 

Część V

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

2.

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

 

27-500 Opatów

Wąworków 25A

 

44.550,00

 

48.114,00

skrócony czas reakcji  do:

30 min

 

Część VI

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Mechanika Maszyn Urządzeń Rolniczych

 

27-500 Opatów

Wąworków 25A

 

44.550,00

 

48.114,00

skrócony czas reakcji  do:

30 min

 

 

Burmistrz Grzegorz Gajewski

 

Oprac.  E. Zaczkiewicz