główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

  Opatów dnia  23.10.2019r

 

IMK-III.271.10.2019   

   INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.10.2019.

  Nazwa zadania: „  Przebudowa dróg gminnych w ul. Czesława Miłosza i ul. Mikołaja Reja w

  Opatowie”

  Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r poz.1986 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą”,  Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 23.10.2019r o godz. 9:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  671.000 zł brutto w tym część I – 424.000,00 zł brutto, część II – 247.000,00 zł brutto.

Złożono następujące oferty:

Część I. Przebudowa drogi gminnej nr 358098T -ul. Czesława Miłosza  

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 Cena netto

Cena brutto

 Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

 DROMAR

R. L. Bożek

 27-400  

Ostrowiec św.

Ul.  Antoniego Hedy ps Szary 9a

 

 432.459,13

 

531.924,73

 

gwarancja

 5 lata

 

31.07.2020r

 

30 dni

 

2.

DROGMAR S.C

M. Godzina,  P. Podeszwa

27-400

Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicza 6

 

359.137,95

 

441.739,68

 

gwarancja

 5 lata

 

31.07.2020r

 

30 dni

 

3.

Konsorcjum

Lider : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROGOWIEC Marcin Jabłoński

Partner: DROGOWIEC S.C. A. Jabłoński

 

27-400

Ostrowiec św. ul. Samsonowicza 15

 

 

j.w.

 

 

345.583,55

 

 

425.067,77

 

 

gwarancja

 5 lata

 

 

31.07.2020r

 

 

30 dni

 

Część II.  Przebudowa  drogi gminnej nr 358097T – ul. Mikołaja Reja w Opatowie

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena

 brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

DROMAR

R. L. Bożek

 27-400  

Ostrowiec św.

Ul.  Antoniego Hedy ps Szary 9a

207.785,20

255.575,80

gwarancja

 5 lata

31.07.2020r

30 dni

2.

DROGMAR S.C

M. Godzina,  P. Podeszwa

27-400

Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicza 6

 

186.936,08

 

229.931,38

 

gwarancja

 5 lata

 

31.07.2020r

 

30 dni

3.

  Konsorcjum

Lider : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROGOWIEC Marcin Jabłoński

Partner: DROGOWIEC S.C. A. Jabłoński

 

27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicza 15

 

 

 

j.w.

 

 193.668,60

 

238.212,38

 

gwarancja

 5 lata

 

31.07.2020r

 

30 dni

4.

PHU TOPEKO Sławomir Turbakiewicz

27-400 Ostrowiec św.

Ul. A. Hedy ps Szary 27

 

 

199.534,80

 

245.427,80

 

gwarancja

 5 lata

 

31.07.2020r

 

30 dni

 

 

Z up. Burmistrza

 Marcin Słapek

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Oprac. Ewa Zaczkiewicz