główna zawartość
artykuł nr 1

Informacjadotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 Informacja

dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia w Mieście i Gminie Opatów wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
  Na podstawie art. 182 § 2 pkt. 1 ustawy w z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy / Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. /, informuje się pełnomocników komitetów wyborczych, którzy zarejestrowali listy kandydatów na posłów do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 33 obejmującym obszar województwa świętokrzyskiego oraz pełnomocników komitetów wyborczych, którzy zarejestrowali kandydatów na senatorów w okręgu wyborczym nr 82 obejmującym część województwa świętokrzyskiego - powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski i starachowicki, do Senatu RP mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które zostaną powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłaszać również osoby upoważnione przez pełnomocników wyżej wskazanych komitetów wyborczych.
Kandydaci do obwodowych komisji wyborczych muszą być wpisani do stałego rejestru wyborców w Gminie Opatów.
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34, Ref. Organizacyjny, pokój nr 15, do dnia 16 września 2011 roku /tj. piątek /,  w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00.  
W przypadku, gdy liczba kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, zgłoszonych przez  pełnomocników lub osoby upoważnione będzie większa niż  8 w stałych obwodach głosowania i większa niż 6 w odrębnych obwodach głosowania, skład takiej komisji ustala się w drodze publicznego losowania. Informacja o miejscu i godzinie losowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ( www.bip.umopatow.pl).

 

Załączniki:
Druk zgłoszenia do pobrania: 109 KB