główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat o losowaniu

 

K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje osoby upoważnione przez pełnomocników komitetów wyborczych, które w ustawowym terminie tj. do dnia 16 września 2011 roku dokonały zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia przez te komisje wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 9 października 2011 roku na terenie Miasta i Gminy Opatów, że w związku ze zgłoszoną liczbą kandydatów do komisji  przekraczającą dopuszczalny ich skład, na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy / Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./, składy wszystkich 14 obwodowych komisji wyborczych zostaną ustalone w drodze publicznego losowania, które zostanie przeprowadzone w dniu 19 września 2011 roku / tj. poniedziałek / o godz. 11.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Opatowie.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki