główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z przebiegu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2016-2022

Załączniki:
sprawozdanieMB