główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018-2022 za 2019 rok

Załączniki:
sprawozdanie.pdfMB