główna zawartość
artykuł nr 1

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Miejska Komisja Wyborcza w Opatowie informuje, że w dniu 3 listopada 2018 roku (tj. sobota)w godz. 900 - 1400 będzie pełniła dyżur w swojej siedzibie tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie –pokój nr 1, w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 roku, np. w przypadku konieczności podjęcia uchwały o skreśleniu kandydata bądź unieważnieniu rejestracji listy w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, a także udzielania pomocy obwodowym komisjom wyborczym z terenu Miasta i Gminy Opatów i podejmowania niezbędnych działań w razie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Opatowie

/-/ Eleonora Barbara Kowalik