główna zawartość
artykuł nr 1

II - Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)

Dostępne podkategorie:
Informacja zbiorcza o petycjach