główna zawartość
artykuł nr 1

Przyznanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.