główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, iż zgodnie z art. 130 §; 2 Kodeksu pracy dzień 24 grudnia (piątek) 2004 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Urzędu (w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 25 grudnia br.)