główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej

INFORMACJA

  Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 27 czerwca 2005r. (tj. poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opatów, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
 Porządek obrad sesji przewiduje m.in.:
• omówienie działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2004/2005, z zględnieniem propozycji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży,
• podjęcie uchwał problemowych.

                                                                                          Przewodniczący
                                                                                 Rady Miejskiej w Opatowie

Przygotowanie: Teresa Głąb