główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

Opatów dnia 15.07.2005

ID-II-7331/25/05

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie wodociągu przesyłowego Żółczyce-Ukraina  PCV Ø 90  w miejscowości Nikisiałka Mała

przez  działki 504,675,593,591,590/2,590/1,584/1, 584/2,584/3,585/1,582,581,583,578,

                       577,554/1,497,543,673,676,559,560,561,562,563,564,565,566/1

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy (w godzinach pracy urzędu), oraz ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie pl. Obr. Pokoju 34

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krystyna Kielisz
Opracowanie: Renata Kania