główna zawartość
artykuł nr 1

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje osoby działajšce w imieniu uprawnionych komitetów wyborczych, które dokonywały zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarzšdzonych na dzień 25 wrzeœnia 2005r., że w dniu 2 wrzeœnia 2005 roku, /tj. pištek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej tut. Urzędu Miasta i Gminy zostanie przeprowadzone publiczne losowanie składów osobowych szeœciu następujšcych obwodowych komisji wyborczych:


1. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Opatowie - zgłoszono 11 kandydatów,
2. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Opatowie - zgłoszono 11 kandydatów,
3. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Jałowęsach - zgłoszono 11 kandydatów,
4. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Opatowie - zgłoszono 11 kandydatów,
5. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Zochcinku - zgłoszono 11 kandydatów,
6. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Opatowie - zgłoszono 11 kandydatów.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Opatów
/-/ Krystyna Kielisz