główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok