główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2009 rok