główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku