główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2010 rok