główna zawartość
artykuł nr 1

I N F O R M A C J A

 

 
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 6 czerwca 2011 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, wykazy  Nr 61/2011, 62/2011, 63/2011, 64/2011, 65/2011  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykazy zostaną wywieszone na okres 21 dni.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 015 8681 - 311.