główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały prawa miejscowego - opublikowane w 2012 roku

Uchwała Nr XXXI/228/2012 w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 3912 z dnia 21.12.2012r.


Uchwała Nr XXXII/232/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 3811 z dnia 17.12.2012r.


 Uchwała Nr XXX/209/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 3706 z dnia 13.12.2012r.


Uchwała Nr XXX/217/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Opatowie.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 3614 z dnia 11.12.2012r.


Uchwała Nr XXXI/222/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 3398 z dnia 04.12.2012r.


Uchwała Nr XXXI/221/2012  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomośc

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 3397 z dnia 04.12.2012r.


Uchwała Nr XXXI/220/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 3396 z dnia 04.12.2012r.


Uchwała Nr XXXI/219/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Opatów.

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 3395 z dnia 04.12.2012r.


Uchwała Nr XXX/212/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 3225 z dnia 26.11.2012r.


Uchwała Nr XXIX/208/2012 w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 2715 z dnia 11.10.2012r.


Uchwała Nr XXIX/205/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 2635 z dnia 5.10.2012r.