główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 39/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach