główna zawartość
artykuł nr 1

I N F O R M A C J A

 

I N F O R M A C J A

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje,

że dzień 5 czerwca 2015 roku (piątek)

jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.