główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za IV kwartał 2016 roku