główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 42/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach