logo bip.gov.pl

 Miasto i Gmina Opatów

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 PRAWO LOKALNE / Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia / 2017 rok
1.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. "REWITALIZACJA MIASTA OPATÓW"

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. REWITALIZACJA MIASTA OPATÓW”

 Gmina Opatów jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miasta Opatów” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

 Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji określonym w Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów dostępnym pod linkiem:

 http://www.umopatow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=847:program-rewitalizacji-gminy-opatow-2016-2023&catid=58:program-rewitalizacji-2016-2023&Itemid=658&lang=pl

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

 Termin składania ofert: od  04.05.2017r. do 26.05.2017r. (do godz. 12:00)

 Opatów, 04.05.2017r.

                                                                      Andrzej Chaniecki

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
671.606 KB
525.524 KB
740.145 KB
500.392 KB
40.680 KB
595.642 KB
752.684 KB
744.970 KB
724.267 KB
689.628 KB
733.835 KB
886.300 KB
616.832 KB
187.842 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Czub
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-04 12:32

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj