główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr ./2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia marca 2019r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 995/1 i 995/2 położonej w Opatowie.

Załączniki:
Projekt uchwały352 KB