główna zawartość
artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr / /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Załączniki:
Projekt uchwały309 KB