główna zawartość
artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035

Załączniki:
Projekt uchwałyMB