główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do Realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
Projekt Uchwały 105 KB